Agon med knusende tap i søksmål mot Chess24

Peter Svidler og Sergey Karjakin, her i aksjon i Kandidatturneringen. Foto: WORLD CHESS Press Office; Evgeny PogoninPeter Svidler og Sergey Karjakin, her i aksjon i Kandidatturneringen. Foto: WORLD CHESS Press Office; Evgeny Pogonin

Selskapet gikk på et knusende tap i retten: – Agon har ikke noe å fare med, sier norsk advokat.

av Tarjei J. Svensen

Agon, selskapet som arrangerer VM-matchene i sjakk, har måttet tåle hard kritikk fra sjakkverdenen etter at de i mars gikk til søksmål mot en rekke sjakknettsteder.

Selskapet ville ha trekkene fra Kandidatturneringen i Moskva eksklusivt hos seg, og mener at ethvert nettsted som videreformidler trekkene mens partiene pågår bryter med opphavsretten.

Internet Chess Club (ICC), Chess24, Chessgames.com og Chessbomb var blant nettstedene som valgte å gi blaffen i truslene og overføre partier direkte som normalt. Agon droppet av ukjente grunner søksmålet mot ICC, men gikk videre med søksmål mot de tre andre.

Torsdag offentliggjorde Chess24, et av verdens ledende sjakknettsted, at de hadde vunnet saken i en domstol i Moskva og at kravet om erstatning på 2,65 millioner kroner dermed er avvist.

I dommen fastslås det blant annet følgende:

  • Saksøkte (Chess24) er ikke den faktiske eieren av selskapet som det er reist krav mot.
  • Saksøkers (Agon) krav er ikke basert på fakta og det er ingen bevis for kravene som er reist..
  • Informasjon om sjakktrekkene ligger offentlig tilgjengelig, og det anses ikke for å være forretningshemmelighet slik saksøker mener.
  • Saksøker har ikke lidd noe økonomisk tap.

Det første punktet er kanskje det mest oppsiktsvekkende. Det Gibraltar-baserte selskapet med hovedkontor i Hamburg har en noe komplisert eierstruktur, men hadde Agons advokater sjekket Chess24s egne nettsider, ville de sett at det er Logical Thinking Limited som er oppført som den juridiske eieren.

– Vi er henrykt over å ha vunnet og takker advokatene våre Taylor Wessing og Secretan Troyanov Schaer. Dette trekket ble ikke tatt med lett hjerte. Vi har jobbet med Agon og vi jobber gjerne med dem igjen, men for sjakkens og sjakkentusiastenes skyld så kunne vi ikke backe ut. For å si det enkelt, så kan du ikke hindre noen i å rapportere et Magnus Carlsen-trekk på samme måte som du ikke kan nekte noen å rapportere et mål av Lionel Messi. En dom i Agons favør vil skape en farlig presedens, sier Chess24s administrerende direktør Enrique Guzman.

Norsk «sjakkadvokat»: – Agon har ikke noe å fare med

Morten Sand: Foto: Advokatfirmaet Legalis

Morten Sand: Foto: Advokatfirmaet Legalis

Norske Morten Sand er advokat som har hatt sentrale roller, blant annet som visepresident, i FIDE. Han har tidligere har gjort en vurdering av den kommersielle delen for det europeiske sjakkforbundet i 2011, uttalte til Matt & Patt at han mente Agon ville få problemer med å nå frem med søksmålet.

Den samme oppfatningen har han nå.

– Min første reaksjon var at det var ålreit å se at det var mulig for en russisk domstol å komme til det resultatet de gjorde. Det var positivt, for det er mye rart i russisk rettsvesen, sier Sand.

Advokaten påpeker at det er noe uklart hvilken jurisdiksjon en slik russisk domstol har over et Gibraltar-basert selskap. Etter det Matt & Patt erfarer, ble det ikke brukt en såkalt Arbitration Court, slik at en dom uansett neppe ville være bindende, selv ved en dom.

– Så lenge nettstedene ikke rapper selve sendingene, men bare benytter seg av trekkene som blir spilt som utgangspunkt for egne sendinger og egne kommentarer, så kan jeg ikke skjønne at Agon kommer noen vei med noe søksmål.

Sand legger til:

– Hvis man skulle komme til at det er visst element av plagiat eller tyveri i strid med regler, så er spørsmålet om Agon kan dokumentere noe økonomisk tap. I vår del av verden så vil de ikke kunne dokumentere det. Det vil normalt være en forutsetning for at man kommer noen vei, påpeker advokaten.

Agon-sjef Ilya Merenzon and Magnus Carlsen i Berlin i fjor.

Agon-sjef Ilya Merenzon and Magnus Carlsen i Berlin i fjor.

– Man kan tenke seg at man får en ren avgjørelse at man ikke kan gjøre noe fordi det er plagiat, men i bunn og grunn ligger alltid spørsmålet om plagiatet har medført at et økonomisk tap.

– Det kommer frem i dommen også at de ikke kan dokumentere noe slikt?

– Ja, i mitt memo fra 2011 kommer det frem at det er en forutsetning at man kan dokumentere et økonomisk tap. Det synes jeg var ålreit å se at det prinsippet også er tatt med i dommen. Nå virker det som dommen er avsagt i ekspressfart. Det vet ikke vi noe om, men til tross for det, så har man faktisk greid å «touche» alle de relevante problemstillingene. Det er til denne domstolens styrke.

– Er dette en knusende dom?

– Ja, det er en knusende dom. Den er enkel og kortfattet, «to the point». Det kan tenkes at man i en ankerunde vil gå mer detaljert inn i det rettslige og faktiske forhold her, men jeg tror ikke Agon har noe å fare med. Og om du ikke har noe å fare med, så får du en knusende dom mot deg, sier Sand.

Agon anker dommen: – Vi regnet ikke med å få en dom i vår favør

Agon skriver på sine egne nettsider at de tar dommen til etterretning, men at de kommer til å anke dommen innen fristen på 30 dager for å beskytte våre kommersielle rettigheter.

Vi regnet ikke med en dom i vår favør på grunn av kompleksitetene og den begrensede tiden dommeren hadde til å vurdere saken (gjennomsnittstiden for hvor lang tid det tar for en dommer å dømme i en sak i Moskvas Arbitration Court er 48 minutter). Vi mener domstolen ikke i tilstrekkelig grad har foretatt en vurdering av våre argumenter og har avvist å vurdere dem i strid med prosessuelle krav, noe som i stor grad har påvirket dommen.

Ifølge Chess24 er det høring i seøksmålet mot Chessgames.com, verdens største sjakklige diskusjonsforum, 17. januar og Chessbomb 28. februar neste år.

– Vi nekter å la oss plages av tvilsomme argumenter. Det er Chessgames.coms oppfatning at sjakktrekk ikke kan kopibeskyttes under noen omstendigheter: ikke i 48 timer, ikke i to timer ikke en gang i et øyeblikk. Denne oppfatningen er opprettholdt i flere domstoler i USA og utenlands. Det er ikke bare vår rett til å vise trekkene, men det er også vår plikt som sjakkreportere. Det er en plikt vi ikke skal forsømme, skriver Chessgames.com, som offentliggjør sine VM-planer.

Morten Sand tror det kommer til å bli svært kostbart for Agon, og tenker tilbake på søksmålet mot Tromsøs OL-organisasjon fra det russiske sjakkforbundet i 2014 fordi det russiske damelaget ble utelatt.

– Det de ønsket var at de ville ha refundert den juridiske kostnanden til den juridiske bistanden. Da kom de med et søksmål på 1,3 millioner kroner. Det skulle de ha dekket i saksomkostninger, sier Sand.

Tingretten avviste at russerne hadde et slikt krav, men Tromsø valgte til slutt å bukke under for presset og slippe damelaget inn igjen.

– Vi snakker om voldsomme kostnader når de bruker disse store firmaene.  Jeg kan tenke meg at det utgjør formidable beløp, avslutter Sand.

Så gjenstår det å se om det blir ytterligere søksmål når VM-matchen sparkes i gang med første parti fredag.

(Besøkt 2 626 ganger, 1 besøk i dag)