referat

Referat fra kongressen

Referat fra kongressen sist søndag er nå gjort tilgjenglig på NSFs sider. (PDF-format).