Oppgave

Dagens oppgave #2

Hvit trekker og vinner.


Dagens oppgave #1

Hvit trekker og setter matt i tre trekk