Johan SalomonSalomon nær visumblemme før EM

Men nå er sjakkproffen klar for å bryne seg på over 170 stormestere i Minsk.