Sjakkforbundet tilbys 50 millioner av spillgigant

Norsk sjakk tilbys 10 millioner hvert år de neste fem årene av spillgiganten Kindred Group. Saken avgjøres av Norges Sjakkforbunds kongress. Her fra Landsturneringen i Tromsø i 20176

Spillgiganten Kindred Group vil spytte 10 millioner inn i Norges Sjakkforbund de neste fem årene. Nå ventes saken å bli et hett debattema på kongressen i Larvik 7. juli.

av Tarjei J. Svensen

Spillgiganten med hovedkontor på Malta og i Gibraltar står bak merkevarer som Unibet og omsatte for rundt 8 milliarder i 2017.

Nå vil selskapet også ha innpass på det norske markedet. Kindred Group ønsker en løsning der utenlandske spillselskaper gis tilgang via et lisenssystem, som er innført i Danmark og Sverige.

– Vi ønsker å være en seriøs aktør som bidrar med skatt til det norske samfunnet, uttalte PR-sjef Rolf Sims til Aftenposten.

I all hemmelighet har sentrale personer i norsk sjakk siden i fjor høst vært i samtaler med selskapet. Nå er resultatet av det klart:

«Den beste samarbeidsavtalen som norsk sjakk noensinne har hatt mulighet til å inngå.», mener Norges Sjakkforbund. Spillgiganten tilbyr 50 millioner kroner til norsk sjakk fordelt på fem år.

Til gjengjeld ønsker selskapet at Sjakkforbundet jobber for at dagens spillpolitikk med monopol til Norsk Tipping og Rikstoto endres.

Avtalen vil forplikte NSF til å delta i samfunnsdebatten om reguleringen av online pengespill i Norge, og til å jobbe for en overgang til en lisensmodell, skriver Sjakkforbundet.

Det kommer frem av kongresspapirene som ble offentliggjort på Norges Sjakkkforbunds nettsider fredag ettermiddag.

Målet for Kindred er å skape forståelse og aksept for at det norske markedet for online pengespill re-reguleres fra dagens enerettsmodell der Norsk Tipping og Rikstoto har monopol, til en lisensmodell med like vilkår for lisenstakere.

Kindred tilbyr NSF en langsiktig samarbeidsavtale over 5 år, med 10 mkr til NSF hvert av årene, til sammen 50 mkr.

Sjakkforbundet skriver i sin redegjørelse for Kongressen at de har brukt de siste månedene på å sette seg inn i norsk spillpolitikk. De argumenter for en slik løsning med at hensynet til de med spillutfordringer ivaretas bedre i en lisensmodell og at det vil gi økte inntekter til staten via skatt og økte bidrag til idrett og frivillighet.

I 2018 hadde Norges Sjakkforbund inntekter på rundt 2,5 millioner kroner. Et årlig bidrag på 10 millioner vil dermed «gi norsk sjakk muligheter man aldri har hatt tidligere», skriver Sjakkforbundet.

Bør Sjakkforbundet si ja takk til 50 millioner?

Vis resultat

Loading ... Loading ...

Blant tiltakene Sentralstyret ønsker å bruke pengene på, er:

  • 2 millioner årlig til breddeaktiviteter i regi av klubber og kretser
  • 2 millioner årlig til toppsjakktiltak
  • 1,5 millioner årlig i støtte til turneringer og arrangementer.
  • 1,5 millioner årlig til prosjekter til videre utvikling av norsk sjakk
  • 1,5 millioner kroner til tiltak for å sikre NSFs økonomi utover femårsperioden.

Tiltak for barnesjakk er ikke en del av avtalen, siden det ivaretas av andre støtteordninger.

Sentralstyret understreker at dette ikke er en tradisjonell sponsoravtale. Det skal ikke reklameres for selskapets merkevarer eller profilere noen av produktene.

NSFs engasjement vil være knyttet til de positive samfunnsmessige konsekvensene ved innføring av en lisensmodell.

Sjakkforbundet skal også ha fått samarbeidsavtalen vurdert av advokater og blitt forsikret om at den er lovlig.

Saken kommer etter all sannsynlighet å bli et hett debattema på Norges Sjakkforbunds kongress i Larvik 7. juli.

(Besøkt 7 531 ganger, 1 besøk i dag)