Vil ikke svare på når Stein Bjørnsens anke avgjøres

Stein Bjørnsen. Foto: Tarjei J. SvensenStein Bjørnsen. Foto: Tarjei J. Svensen

– Vil ikke gi noen tidsestimater.

av Tarjei J. Svensen

25. april ble Stein Bjørnsen (50) dømt til to års utestengelse fra norske sjakkturneringer av Sentralstyret i Norges Sjakkforbund.

Horten-mannen ble i januar utsatt for massive anklager om å ha jukset seg til sjakksuksessen etter en imponerende rekke partier uten tap. Selv har han hele tiden benektet å ha hatt urent mel i posen.

Sjakkforbundet var likevel sikker i sin sak og ga Bjørnsen den strengeste straffen som kan gis.

En av norsk sjakks fremste personligheter, Øystein Brekke, kom tidligere denne måneden med et oppsiktsvekkende frontalangrep på dommen. Brekke antydet at Bjørnsen kunne være utsatt for «et justismord» på bakgrunn av egne analyser av Bjørnsens partier i fjorårets Landsturnering.

Brekkes betenkning vekket sterke reaksjoner fra sentrale personer i sjakk-Norge. Den kjente sjakkdommeren, forfatteren og butikkeierens analyser av Bjørnsens partier ble imidlertid slaktet av sjakkblogger Sven Wisløff «Sjakkfantomet» Nilssen.

Tromsø-mannen ble i kommentarfeltet rost opp i skyene for sin gjennomgang, som mange mener fjerner enhver fnugg av tvil i saken.

RU: – Anken er under behandling

Stein Bjørnsen har likevel anket dommen til Reglementsutvalget (RU), som er Sjakkforbundets ankeinstans. Ifølge Matt & Patts kilder, har 50-åringen nå innrømmet bruk av bluetooth-utstyr, noe han i tidligere uttalelser i media har benektet.

Matt & Patt vet også at hans videre forklaring rundt hvorfor slikt utstyr ble benyttet, er oppsiktsvekkende. 

Eirik T. Gullaksen, fungerende leder i RU ettersom Hans Olav Lahlum har erklært seg inhabil, bekrefter at anken er mottatt.

– Anken er under behandling. Vi har ingen dato for når avgjørelsen blir klar, sier Gullaksen til Matt & Patt.

På spørsmål om det er snakk om dager, uker eller måneder, er svaret:

– Vi har diskutert saken i RU i kveld og kommet til at vi ikke kan gi noen tidsestimater, sier Gullaksen, som behandler saken sammen med Trond Romsdal og Arne Tjølsen.

Dermed er det fortsatt uklart når man kan sette et slags punktum for det som trolig er den største skandalen sjakk-Norge har sett i nyere tid.

(Besøkt 2 353 ganger, 1 besøk i dag)